Međunarodna konferencija iz protetike i ortotike

21/10/2017

U petak i subotu, 20. i 21. oktobra,  održana je Međunarodna konferencija iz protetike i ortotike koju su zajedno organizovali Human Study e.V. i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Bosna i Hercegovina, uz podršku Vlade Njemačke (SEQUA GGMBG).

Cilj konferencije bio je postavljanje standarda u edukaciji u oblasti protetike i ortotike prema ISPO-u kao i predstavljanje savremenih trendova u protetičkoj rehabilitaciji i ortotici, prvenstveno u rehabilitaciji djece sa deformitetima kičmenog stuba (skolioze).

Predavači na konferenciji bili su stručnjaci iz raznih oblasti koje se tiču protetike i ortotike: Youssef M. Salam (CPO, SAD), Michael Rexing (P&O Meister, Njemačka), Eldar Husanović (Human Study e.V.)dr Miloš Opačić (ISPO kategorija I, Hrvatska), Romano Špoljarec (ISPO kategorija I, Hrvatska),  Nikola Jevtić (Schroth instruktor, Srbija), dr Snježana Novaković Bursać (ZFMR „Dr Miroslav Zotović“, BiH), dr Aleksandar Gajić (ZFMR „Dr Miroslav Zotović“, BiH).

Napredak medicine i tehnike, posebno dugogodišnji rad u struci, za zaposlene u oblasti protetike i ortotike zahtijeva adekvatnu edukaciju prema svjetskim standardima. Iako relativno mlada struka, kroz godine, suočena je sa nizom izazova u svakodnevnom radu. Praćenje i primjena novih savremenih tehnoloških dostignuća zadaća je dobro edukovanog stručnjaka, ali i važan faktor u napretku struke.

Radionica “Vještine hvatanja u aktivnostima svakodnevnog života“ u Zavodu “dr Miroslav Zotović”

16/10/2017

U periodu od 12-14 oktobra 2017. godine u Zavodu „dr Miroslav Zotović“  održana je radionica „Vještine hvatanja u aktivnostima svakodnevnog života“. (more…)

Svjetski dan mentalnog zdravlja 2017

10/10/2017

10. oktobar se u svijetu obilježava kao Dan mentalnog zdravlja. Svjetska federacija za mentalno zdravlje 1992. godine utemeljila je ovaj dan i od tada ljudi širom svijeta održavaju događaje u cilju podizanja svijesti o mentalnom zdravlju. (more…)

Od danas u Zavodu „dr Miroslav Zotović“ TBS iNsight – najsavremeniji softver za dijagnozu osteoporoze

21/09/2017

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je od danas unaprijedio dijagnozu osteoporoze uz pomoć novoinstaliranog softvera TBS iNsight. (more…)

Održano predavanje “Sadašnji trenutak spinalne hirurgije” u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

20/09/2017

Predavanje “Sadašnji trenutak spinalne hirurgije” održano je juče u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.

Na ovu temu govorio je dr Christian Vasile, ortopedski hirurg iz Bolnice Metropole Savoie Chambery iz Francuske. Predavanje i diskusija su bili vezani za novine u hirurgiji kičmenog stuba (spinalna hirurgija) i edukacije ortopeda u ovoj oblasti.

 

Međunarodni dan fizioretapeuta

08/09/2017

8. septembar se, od 1951. godine, obilježava kao Međunarodni dan fizioterapeuta u više od 100 zemalja svijeta sa ciljem skretanja pažnje javnosti na rad fizioterapeuta i njihov doprinos zdravlju ljudi.   (more…)

YES, WE CAN! 5. septembar – Međunarodni dan povreda kičmene moždine

05/09/2017

Zavod “Dr Miroslav Zotović“ se i ove godine, simbolično pridružuje obilježavanju 5. septembra – Međunarodnog dana povreda kičmene moždine, koji se obilježava u organizaciji Međunarodnog društva za spinalne povrede (ISCoS) sa ciljem podizanja svijesti šire javnosti o važnosti stvaranja preduslova za uključivanje osoba sa invaliditetom u svakodnevni život zajednica, ali i da se osigura veći uspjeh preventivnih programa.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja 5.septembra je parola: YES, WE CAN! (DA, MI MOŽEMO!)

(more…)

Upotreba robotike i novih tehnologija u rehabilitaciji

18/08/2017

U periodu od 5-10. juna 2017. godine, dr Mladen Pešta, specijalizant Zavoda “Dr Miroslav Zotović” boravio je na Institutu za rehabilitaciju „Santo Stefano“ u Porto Potenza Picena, Italija gdje je učestvovao u  Prvoj Evropskoj ljetnoj školi robotičke rehabilitacije (1° European Robotic Rehabilitation Summer School- R²S²).

Događaj je organizovan od strane posebnog Naučnog odbora za robotiku i nove tehnologije Evropskog udruženja fizijatara (ESPRM) sa osnovnim ciljem razmjene informacija i edukovanja ljekara o upotrebi novih tehnologija u rehabilitaciji. (more…)