#

Slatina

Slatina

Banjski kompleks u Slatini, koji se nalazi 12 kilometara jugoistočno od Banjaluke sastavni je dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, najveće i najuglednije zdravstvene ustanove u oblastima fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedske hirurgije i baromedicine u Republici Srpskoj i BiH.

Na lokaciji u Slatini funkcioniše Odjeljenje za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima koje u procesu liječenja i rehabilitacije kombinuje primjenu postulata struke i moderne medicinske tehnologije sa prirodnim blagodetima termomineralne vode i ljekovitog blata (peloida). Smještajni kapaciteti od 300 postelja u 5 objekata, moderno opremljene sobe i apartmani koji raspolažu telefonom i televizorom, ishrana individualno prilagođena oboljenju/stanju pacijenta/klijenta, uslužno osoblje uz ugodan prirodni ambijent, kao i blizina najvećeg grada Republike Srpske garanciju su za vrhunsko liječenje, rehabilitaciju i boravak u banjskom kompleksu Zavoda u Slatini.

Tokom 2015 godine, Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je intenzivirao aktivnosti proširenja kapaciteta dijagnostičko-terapijskog kompleksa na lokaciji Slatina. Izgradnja šest novih smještajnih i terapijskih objekata omogućuje liječenje i rehabilitaciju dodatnih 200 pacijenata čime će povećava dostupnost zdravstvenih usluga ne samo za pacijente iz Republike Srpske, nego i za pacijente iz zemalja regiona. Izgradnju novih kapaciteta prati i edukacija  ljekara,  ali i svih ostalih članova rehabilitacionog tima.

Povećanjem terapijskih i smještajnih kapaciteta, otvara se i mogućnost uvođenja novih usluga kao što su kardio-respiratorna rehabilitacija, ali i usluga koje spadaju u domen zdravstvenog turizma. Razvoj zdravstvenog turizma u Banji Slatina podupire i Vlаdа Rеpublikе Srpskе koja je Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ dodijelila na korištenje šumski kоmplеks u nеpоsrеdnој blizini Bаnjе Slаtinе. Pаrk-šumа „Slаtinа” je proglašena zаštićеnim pоdručјеm sа оdrživim kоrišćеnjеm prirоdnih rеsursа. Pored već prepoznatljivog korištenja ljekovite termomineralne vode i prirodnog blata (peloida),  i slatinska šuma će se koristiti kao prirodni resurs ne samo za dobrobit pacijenta  Zavoda, nego i svih građana, posebno ljubitelja prirode i rekreativaca.

Fotografije

 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
 • Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
Zotovic slika u galeriji
'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'