#

Slatina

Medicinska rehabilitacija

Na Odjeljenju V Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” na lokaciji Slatina se provodi:

  • Rehabilitacija pacijenata sa svim oblicima reumatizma
  • Rehabilitacija pacijenata sa posttraumatskim stanjima i sportskim povredama
  • Rehabilitacija pacijenata nakon operativnih zahvata
  • Rehabilitacija pacijenata sa neurološkim stanjima i oboljenjima

Multidisciplinarne rehabilitacione timove čine ljekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre, psiholog, defektolog i socijalni radnik te drugi medicinski profili prema potrebi.
Razvijeni programi kliničke radne terapije i psihosocijalne podrške omogućavaju sveobuhvatnu rehabilitaciju i holistički pristup pacijentima.

Pacijentima, kao i svim klijentima koji se nalaze u banjskom kompleksu, na raspolaganju su sve medicinske, dijagnostičke i terapijske usluge koje se pružaju u ustanovi, kao što su: pregled fizijatra, pregled interniste, pregled ortopeda, RTG dijagnostika, ultrazvučni pregledi krvnih sudova, unutrašnjih organa, zglobova i mekih tkiva, mjerenje gustine koštane mase (DEXA), EMNG ispitivanja, usluge biohemijskog i hematološkog laboratorija i dr.

Ljekari prave individualne planove rehabilitacije za svakog pacijenta/klijenta koristeći sve oblike fizikalne terapije.
Individualnu kineziterapiju provode fizioterapeuti koji su edukovani za različite tehnike terapijskog pristupa, kao što su PNF, Bobath,Fascia, KT, TNM, Mulligan, Halliwick…
U terapiji se primjenjuje i istezanje kičmenog stuba na ekstenzomatu – ležaju za trakciju kičmenog stuba koji je svoju primjenu našao kod sve češćih degenerativnih oboljenja kičmenog stuba (diskus hernija, protruzija diska).

U Slatini je smješten i dijagnostički aparat jedistven u zemlji: aparat za izokinetičko testiranje i trening BIODEX 4, odnosno aparat za mjerenje jačine mišića ruku i nogu neophodne za stabilnost zglobova.

Fizikalna terapija se provodi i kroz termoterapiju, elektroterapiju, magnetoterapiju, fototerapiju uključujući laseroterapiju, ultrazvučnu terapiju i manuelnu masažu.
Radna terapija se provodi kroz funkcionalnu i okupacionu radnu terapiju, a obuhvata i ergonomska uputstva u cilju pravilnog izvođenja aktivnosti svakodnevnog života.

 

Video

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'