USKORO NOVA USLUGA U ZAVODU

17/07/2017

U cilju unapređenja i proširenja usluga za naše pacijente, u Zavodu će uskoro biti dostupna nova dijagnostička metoda pod nazivom Kvantitativno senzorno testiranje (QST), koju će provoditi stručnjaci u Kabinetu za EMNG dijagnostiku. Zavod je nabavio aparat za kvantitativno senzorno testiranje perifernog nervnog sistema  za čiju primjenu su ljekari iz Zavoda obučeni u KC Srbije, nakon čega su, u sklopu interne edukacije, svoja znanja i iskustva prenijeli na kolege u Zavodu. (more…)

Ljekarima Zavoda predstavljen protokol rehabilitacije nakon idiopatske periferne lezije n.facialis (Bellova paraliza)

30/06/2017

Dvije decenije u Zavodu se koristi laseroterapija / laseropunktura u tretmanu Bellove paralize – naglo nastale oduzetosti jedne strane lica nepoznatog uzroka. (more…)

Trening iz oblasti zbrinjavanja rana i upotrebe vlažnih pokrivača

23/06/2017

U periodu od 20-22.06.2017.god. u Zavodu je održan trening  za medicinske sestre i ljekare iz oblasti zbrinjavanja rana i upotrebe vlažnih pokrivača. (more…)

Svjetski dan zaštite životne sredine

06/06/2017

U zaštićenom području Park – šuma „Slatina“ juče je obilježen 5. jun, Svjetski dan zaštite životne sredine pod osnovnim sloganom „Ja sam sa prirodom“. (more…)

Proslava „male“ mature u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

02/06/2017

Na Dječijem odjeljenu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ 2.juni 2017. će biti zapamćen po proslavi „male“ mature, odnosno, završetka osnovne škole našeg drugara Darka Breze. (more…)

Članovi rehabilitacionih timova Zavoda na 17. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem

19/05/2017

Članovi multidisciplinarnih rehabilitacionih timova Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ učestvuju na 17. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava na Kopaoniku, Srbija od 18. do 21.maja 2017. (more…)

Fizioterapeuti i radni terapeuti sa 16 stručnih radova na Prvom kongresu fizioterapeuta RS sa međunarodnim učešćem

17/05/2017

Fizioterapeuti i radni terapeuti iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” učestvovaće u radu Prvog kongresa fizioterapeuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem koji se održava od 18. do 21. maja 2017. godine u Banjoj Luci.

Aktivno učešće u radu Kongresa kroz prezentovanje naučnih i stučnih radova uzeće čak 16 radnika Zavoda, 11 fizioterapueta i 6 radnih teraputa.

(more…)

Ultrazvučna dijagnostika u prevenciji razvojnog poremećaja kuka

12/05/2017

U sklopu kontinuirane medicinske edukacije, u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“, od 11-13. maja 2017. god. održava se kurs pod nazivom Ultrazvučna dijagnostika u prevenciji razvojnog poremećaja kuka.

Ovaj kurs organizuju Ortopedsko odjeljenje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Katedra hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Udruženje ortopeda Republike Srpske, a namijenjen je ljekarima i specijalistima (ortopedije, pedijatrije, porodične medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije). (more…)