Muskuloskeletni ultrazvuk u ortopediji

27/11/2017

Katedra za Hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Banja Luci, Udruženje ortopeda RS i Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju Zavoda “Dr Miroslav Zotović” organizovali su, od 23. do 25. novembra 2017. godine, kontinuiranu edukaciju pod nazivom “Muskuloskeletni ultrazvuk u ortopediji”. (more…)

Održana radionica “Pomoć osobama sa invaliditetom“

20/11/2017

U petak, 17. novembra 2017.  godine, u Upravi za policijsku obuku održana je radionica “Pomoć osobama sa invaliditetom“ za kadete koju su organizovali i realizovali fizio i radni terapeuti Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović“. Učešće u radionici uzeli su kadeti XIX klase Policijske akademije i studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka.

(more…)

Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa

14/11/2017

Svjetski dan dijabetesa se obilježava 14. novembara, a tema ovogodišnje kampanje je „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost“. Ovogodišnja kampanja ima za cilj da skrene pažnju na činjenicu da preko 199 miliona žena u svijetu boluje od dijabetesa, pri čemu nemaju pristup odgovarajućim zdravstvenim uslugama.

S obzirom na temu ovogodišnje kampanje, IDF (International Diabetes Federatin) ove godine posebno naglašava neophodnost poboljšanja dostupnosti skrininga, zdravstvene njege i edukacije kako bi se postigli pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dijete. (more…)

Međunarodna konferencija iz protetike i ortotike

21/10/2017

U petak i subotu, 20. i 21. oktobra,  održana je Međunarodna konferencija iz protetike i ortotike koju su zajedno organizovali Human Study e.V. i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Bosna i Hercegovina, uz podršku Vlade Njemačke (SEQUA GGMBG). (more…)

Radionica “Vještine hvatanja u aktivnostima svakodnevnog života“ u Zavodu “dr Miroslav Zotović”

16/10/2017

U periodu od 12-14 oktobra 2017. godine u Zavodu „dr Miroslav Zotović“  održana je radionica „Vještine hvatanja u aktivnostima svakodnevnog života“. (more…)

Svjetski dan mentalnog zdravlja 2017

10/10/2017

10. oktobar se u svijetu obilježava kao Dan mentalnog zdravlja. Svjetska federacija za mentalno zdravlje 1992. godine utemeljila je ovaj dan i od tada ljudi širom svijeta održavaju događaje u cilju podizanja svijesti o mentalnom zdravlju. (more…)

Od danas u Zavodu „dr Miroslav Zotović“ TBS iNsight – najsavremeniji softver za dijagnozu osteoporoze

21/09/2017

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je od danas unaprijedio dijagnozu osteoporoze uz pomoć novoinstaliranog softvera TBS iNsight. (more…)

Održano predavanje “Sadašnji trenutak spinalne hirurgije” u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

20/09/2017

Predavanje “Sadašnji trenutak spinalne hirurgije” održano je juče u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.

Na ovu temu govorio je dr Christian Vasile, ortopedski hirurg iz Bolnice Metropole Savoie Chambery iz Francuske. Predavanje i diskusija su bili vezani za novine u hirurgiji kičmenog stuba (spinalna hirurgija) i edukacije ortopeda u ovoj oblasti.