Međunarodni dan fizioretapeuta

08/09/2017

8. septembar se, od 1951. godine, obilježava kao Međunarodni dan fizioterapeuta u više od 100 zemalja svijeta sa ciljem skretanja pažnje javnosti na rad fizioterapeuta i njihov doprinos zdravlju ljudi.   (more…)

YES, WE CAN! 5. septembar – Međunarodni dan povreda kičmene moždine

05/09/2017

Zavod “Dr Miroslav Zotović“ se i ove godine, simbolično pridružuje obilježavanju 5. septembra – Međunarodnog dana povreda kičmene moždine, koji se obilježava u organizaciji Međunarodnog društva za spinalne povrede (ISCoS) sa ciljem podizanja svijesti šire javnosti o važnosti stvaranja preduslova za uključivanje osoba sa invaliditetom u svakodnevni život zajednica, ali i da se osigura veći uspjeh preventivnih programa.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja 5.septembra je parola: YES, WE CAN! (DA, MI MOŽEMO!)

(more…)

Upotreba robotike i novih tehnologija u rehabilitaciji

18/08/2017

U periodu od 5-10. juna 2017. godine, dr Mladen Pešta, specijalizant Zavoda “Dr Miroslav Zotović” boravio je na Institutu za rehabilitaciju „Santo Stefano“ u Porto Potenza Picena, Italija gdje je učestvovao u  Prvoj Evropskoj ljetnoj školi robotičke rehabilitacije (1° European Robotic Rehabilitation Summer School- R²S²).

Događaj je organizovan od strane posebnog Naučnog odbora za robotiku i nove tehnologije Evropskog udruženja fizijatara (ESPRM) sa osnovnim ciljem razmjene informacija i edukovanja ljekara o upotrebi novih tehnologija u rehabilitaciji. (more…)

„Kardio – pulmonalna reanimacija“ u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

24/07/2017

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ u saradnji sa „Resursnim centrom za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske“ organizovao je edukacija na temu „Kardio – pulmonalne reanimacije“ na kojoj su učestvovali medicinske sestre i ljekari Zavoda. (more…)

USKORO NOVA USLUGA U ZAVODU

17/07/2017

U cilju unapređenja i proširenja usluga za naše pacijente, u Zavodu će uskoro biti dostupna nova dijagnostička metoda pod nazivom Kvantitativno senzorno testiranje (QST), koju će provoditi stručnjaci u Kabinetu za EMNG dijagnostiku. Zavod je nabavio aparat za kvantitativno senzorno testiranje perifernog nervnog sistema  za čiju primjenu su ljekari iz Zavoda obučeni u KC Srbije, nakon čega su, u sklopu interne edukacije, svoja znanja i iskustva prenijeli na kolege u Zavodu. (more…)

Ljekarima Zavoda predstavljen protokol rehabilitacije nakon idiopatske periferne lezije n.facialis (Bellova paraliza)

30/06/2017

Dvije decenije u Zavodu se koristi laseroterapija / laseropunktura u tretmanu Bellove paralize – naglo nastale oduzetosti jedne strane lica nepoznatog uzroka. (more…)

Trening iz oblasti zbrinjavanja rana i upotrebe vlažnih pokrivača

23/06/2017

U periodu od 20-22.06.2017.god. u Zavodu je održan trening  za medicinske sestre i ljekare iz oblasti zbrinjavanja rana i upotrebe vlažnih pokrivača. (more…)

Svjetski dan zaštite životne sredine

06/06/2017

U zaštićenom području Park – šuma „Slatina“ juče je obilježen 5. jun, Svjetski dan zaštite životne sredine pod osnovnim sloganom „Ja sam sa prirodom“. (more…)