Dan otvorenih vrata – za medije

05/04/2017

Juče, 4. aprila 2017. u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ održan je drugi po redu Dan otvorenih vrata za medije, a u organizaciji Kancelarije za odnose s javnošću Zavoda.

Dan otvorenih vrata za medije je prilika da novinari i novinarke kao i njihovi urednici dožive Zavod iz drugačije perspektive od one na koju su navikli. Ovaj put su, umjesto da izvještavaju o događanjima u Zavodu, pozvani da budu budu gosti Zavoda i probaju neke od terpijskih usluga koje Zavod nudi. (more…)

Rehabilitacija stres inkontinencije u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ – rješenje za problem o kome se malo priča

28/03/2017

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ se, u sklopu urogenitalne rehabailitacije, provodi rehabilitacija pacijentkinja sa stres inkontinencijom.

Stres (statička) inkontinencija predstavlja neželjeno, nekontrolisano oticanje urina usljed porasta intraabdominalnog pritiska zbog kojeg pritisak u mokraćnoj bešici nadvlada pritisak u mokraćnoj cijevi. (more…)

Pomoć maloj Sofiji Mićević

21/03/2017

Sofija Mićević ima tri godine i boluje od akutne limfoblastne leukemije. Liječena je na Instututu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu, gdje se i sada nalazi i gdje su iscrpljene sve mogućnosti tretmana. Kako bi se nastavilo liječenje, Sofiju je potrebno HITNO poslati na kliniku „Jons Hopkins Medicine International“ u Baltimoru, USA. Uslov za započinjanje liječenja imunoterapijom je uplata novčanih sredstva u iznosu od 270.000 dolara koji su ovoj porodici trenutno nedostižni. (more…)

Tri edukacije u Zavodu

20/03/2017

Proteklog vikenda, u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, održana su tri kursa za ljekare i fizioterapeute Zavoda. Edukacije je držao Andrej Švent, certifikovani stručnjak u oblasti elektromišićne stimulacije za sport i medicinu, elektroterapiju, monitoring otkucaja srca, nordijsko hodanje i trening inspiratornih mišića. (more…)

Mehanička lumbalna trakcija – ekstenzomat

20/03/2017

U petak, 17. marta 2017. god., u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” održana je prezentacija o mehaničkoj lumbalnoj trakciji (MLT). To je neoperativna trakcijska terapija za oslobađanje od bolova u leđima, nogama i rukama, a provodi se na ekstenzomatu – ležaju za trakciju kičmenog stuba koji je svoju primjenu našao kod sve češćih degenerativnih oboljenja kičmenog stuba (diskus hernija, protruzija diska). Prezentaciju o pozitivnim učincima ekstenzomata u rehabilitaciji pacijenata održala je mr sci med Dragana Dragičević-Cvjetković, koja je prije 8,5 godina prvi put prezentovala rad na ovom aparatu. (more…)

Najava edukacije u Zavodu

13/03/2017

17-18. marta 2017., u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, održaće se niz edukacija koje se odnose na:

  1. neuromišićnu stimulaciju;
  2. praćenja srčane frekvencije, definisanja područja opterećenja, merenja VO2max i analize srčane  frekvencije za vežbanje u rehabilitaciji, rekreaciji, sportu;
  3. nordijsko hodanje

(more…)

Prevencija i tretman hroničnih rana

07/03/2017

U sklopu internih  edukacija u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”, u  četvrtak 23.02.2017., održano je predavanje na temu “Prevencija i tretman hroničnih rana”.

Predavanje je održala Irena Nišić, diplomirani medicinar zdravstvene njege, koja je prisutne upoznala sa novinama u liječenju hroničnih rana, a koje su bile tema III Kongresa Srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem “Sva znanja sveta za jednu ranu – priroda u rani”. (more…)

Marte Meo terapija u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

17/02/2017

Tokom februara u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ održane su dvije interne edukacije o Marte Meo metodi. Predavač, Iva Papić, dipl.psiholog – master i Marte Meo supervizor, učesnicima je predstavila osnove Marte Meo koncepta. (more…)