U utorak, 29. marta 2016. godine,  povodom obilježavanja dana policije Republike Srpske, fizioterapeuti i radni terapeuti iz Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ održali su kadetima Više škole unutrašnjih poslova RS edukativnu radionicu na temu “Pomoć osobama s invaliditetom”. Stručni tim od 6  fizioterapeuta i radnih terapeuta iz Zavoda, kadetima je omogućio da steknu znanja i vještine koje se odnose na prepoznavanje vrsta invaliditeta, postupanje sa  građanima koji imaju invaliditet, manipulisanje ortopedskim pomagalima i drugo.

Prva edukacija ovog tipa organizovana je 2013. godine u prostorijama Zavoda, a na  poziv Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a RS Zavod se ove, kao i prethodne godine, odazvao saradnji.

Takođe Zavod je izrazio spremnost da  se odazove i budućim akcijama koje za cilj imaju formiranje usluga koje će biti u službi svih građana.