Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka je, u subotu 02. aprila 2016. godine, bio domaćin Simpozijuma“Savremeni pristup dijagnostici i terapiji dijabetesnog stopala”.Organizatori pomenutog Simpozijuma bili su Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske i Udruženje fizijatara Republike Srpske.

Cilj ovog Simpozijuma, koji je bodovan od strane Komore doktora medicine, bilo  je učvršćivanje saradnje imeđu specijalista koji se bave prevencijiom, liječenjem i rehabilitacijom komplikacija dijabetesa.

Svoje radove su  prezentovali ljekari endokrinolozi i dijabetolozi UKC RS  te pet ljekara i jedna medicinska sestra Zavoda. Teme o kojima se govorilo veoma su značajne za prevenciju i liječenje komplikacija bolesti dijabetesa, a to su: Dijabetes i hronične komplikacije-mogućnosti preventivne intervencije, Dijabetička neuropatija-mogućnosti prevencije, Dijabetesno stopalo-periferna vaskularna bolest kao i Značaj fizikalne medicine i rehabilitacije u tretmanu dijabetičke polineuropatije, Periferna arterijska bolest kod pacijenata sa dijabetes melitusom, Kombinovani modalitet liječenja hroničnih rana u dijabetesu.

Takođe, održan je i okrugli sto pod nazivom Prevencija dijabetesnog stopala u Republici Srpskoj na kome su članovi Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda predstavili svoja iskustva sa međunarodnog Treninga trenera za dijabetesno stopalo (3rd Train the Foot Trainer Course), održanog prošle godine u Sloveniji. Prisutnima je predstavljen  program Korak po korak čiji cilj je formiranje većeg broja edukovanih medicinskih timova za dijagnostiku, tretman i prevenciju komplikacija dijabetesnog stopala na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Takođe, prikazan je i prevod  vodiča pod nazivom “Smjernice Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo (IWGDF) 2015 za prevenciju i liječenje komplikacija na stopalu u sklopu dijabetesa” koji je uradila Radna grupa za dijabetesno stopalo.

Na samom kraju, predsjednica Udruženja endokrinolog i dijabetologa RS, prof. dr Snježana Popović-Pejičić zahvalila se svima koji su se odazvali ovom Simpozijumu a posebno timu Zavoda na gostoprimstvu i prenesenom iskustvu.

Kao  bitan zaključak, usvojen je prijedlog prof. Pejičić da se Zavod “Dr Miroslav Zotović” kandiduje za referentnu ustanovu za liječenje i rehabilitaciju komplikacija bolesti dijabetesa, prevenstveno dijabetesnog stopala.