Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka 19. aprila 2016. godine predstavljen je u Sjedinjenim Američkim Državama, na Virginia Commonwealth University u Ričmondu, u okviru  Programa Hubert Humphrey stipendije.

Zavod kao ustanovu koja je lider u regionu kao i rad velikog broja multidisciplinarnih timova koji rade u Zavodu, publici je predstavila dr Nataša Tomić, ističući raznovrsnost multidisciplinarnih timova koji iz godine u godinu pružaju sve raznovrsnije dijagnostičke i terapijske usluge.

Još jednom je potvrđeno da je  Zavod “Dr Miroslav  Zotović” lider u svim oblastima fizikalne medicine i rehabilitacije djece i odraslih, ortopedske hirurgije, proizvodnje ortopedskih pomagala,  baromedicine i tretmana hroničnih rana.

Publika na Virginia Commonwealth University je mogla čuti i da Zavod nove usluge  usvaja i pruža  na osnovu potreba stanovništva, medicine zasnovane na dokazima i međunarodno priznatim smjernicama.

Podaci o broju pacijenata, raznovrsnosti usluga, edukaciji doktora ali i drugih članova tima, uz fotografije iz Zavoda su još jednom potvrdile da Zavod po procesima rada i opremi ne zaostaje za svijetom.

Prisutnima je pojašnjeno da je Zavod među rijetkim zdravstvenim ustanovama koje su zadovoljile nacionalne standarde za kvalitet i sigurnost usluga i da planira postići i međunarodnu akreditaciju.

Pitanja prisutnih su bila usmjerena ka mogućnostima liječenja i rehabilitacije većeg broja pacijenata iz regiona i šire.

U diskusiji je potvrđeno da se među potencijalima za dalji razvoj Zavoda sigurno nalazi i zdravstveni turizam jer su na jednom mjestu dostupne kvalitetne usluge ortopedske hirurgije, rehabilitacije, protetike i druge, a cijene istih su  konkurentne. Isto tako, veliki broj pacijenata i povezanost timova Zavoda sa zajednicom, omogućuju međunarodnu saradnju u oblasti istraživačkih, edukativnih, inovativnih i drugih razvojnih projekata što će sigurno biti jedna od strateških ciljeva razvoja Zavoda u narednom periodu.