Predstavnici Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ i članovi Radne grupe za dijabetesno stopalo dr Snježana Novaković Bursać, dr Aleksandar Gajić,  i medicinska sestra Tatjana Ivanković Zrnić, u četvrtak 21.04.2016. u Dubrovniku su se sastali sa predsjednicom Svjetske radne grupe za dijabetesno stopalo (IWGDF) dr Kristien van Acker  te članovima Odbora IWGDF prof. Vilma Urbančić Rovan, Neil Baker i Zulfiqarlai Abbas.

Cilj sastanka bio je upoznavanje Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo sa aktivnostima Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda i predstavljenje prevoda „Smjernica za prevenciju i liječenje komplikacija na stopalu u sklopu dijabetesa: razvoj i globalni konsenzus zasnovan na dokazima“ na srpski jezik koji je urađen na inicijativu i uz zalaganje članova Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda.

Prema riječima dr Snježane Novaković Bursać, pomoćnice direktora za medicinska pitanja „Ovo je prvi prevod Smjernica iz 2015. godine na bilo koji jezik u svijetu i predstavnici Svjetske radne grupe za dijabetesno stopalo  su oduševljeni radom Radne grupe  Zavoda, a posebno prevodom smjernica koji će omogućiti njihovu lakšu primjenu za sve koji se bave problemom dijabetesnog stopala u regionu.