Kolektiv Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ danas se tužna srca oprašta od Mirjane Vučić, kolegice, prijateljice i žene koja je obilježila djelovanje i razvoj Zavoda u proteklim decenijama.

Mirjana Vučić je, nakod duže bolesti preminula u 61. godini života, ostavivši neizbrisiv trag o ljudskosti, profesinalizmu i posvećenosti u srcima svih kolega.

Veći dio svog radnog vijeka, Mirjana je provela u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ gdje se zaposlila kao diplominari ekonomista u aprilu 1988. godine, da bi ubrzo nakon toga počela da obavlja funkciju Pomoćnice direktora za nemedicinske poslove na kojoj je dala značajan dopinos razvoju Zavoda.