U sklopu kontinuirane medicinske edukacije, u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“, od 11-13. maja 2017. god. održava se kurs pod nazivom Ultrazvučna dijagnostika u prevenciji razvojnog poremećaja kuka.

Ovaj kurs organizuju Ortopedsko odjeljenje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Katedra hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Udruženje ortopeda Republike Srpske, a namijenjen je ljekarima i specijalistima (ortopedije, pedijatrije, porodične medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije).

Učesnici će imati priliku da uče od vrhunskih stručnjaka u oblasti ortopedske hirurgije kao što su: Prof. dr Predrag Grubor, Prof. dr Nikola Gavrić, Prof. dr Aleksandar Jakovljević, Doc. dr Slavko Manojlović, Mr sci dr Željko Jovičić i Mr sci dr Marinko Domuzin.

Neki od ciljeva ovog kursa su: upoznavanje sa osnovnim karakteristikama ultrazvuka i ultrazvučne dijagnostike, tehnikama, mogućnostima podešavanja uređaja (održavanje i pohrana slike).  

Polaznici kursa će kroz teoretski i praktični dio, rješavanje kliničkih problema, rad u maloj grupi, demonstraciju kliničke vještine, te provjeru znanja testom dobiti sertifikate kako bi mogli samostalno obavljati ultrazvučnu dijagnostiku u prevenciji razvojnog poremećaja kuka.

DSC_0012        UZ (11)        UZ (12)