Fizioterapeuti i radni terapeuti iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” učestvovaće u radu Prvog kongresa fizioterapeuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem koji se održava od 18. do 21. maja 2017. godine u Banjoj Luci.

Aktivno učešće u radu Kongresa kroz prezentovanje naučnih i stučnih radova uzeće čak 16 radnika Zavoda, 11 fizioterapueta i 6 radnih teraputa.

Kroz usmene i poster prezentacije radova, fizioterapeuti i radni terapeuti iz Zavoda će, sa kolegama iz regiona, razmijeniti znanja, iskustva i lekcije naučene kroz rad sa velikim brojem pacijenata.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka je ustanova koja zapošljava najveći broj fizioterapeuta i radnih terapeuta u Republici Srpskoj i koja snažno podržava i podstiče stručno i naučno usavršavanje ovog profila medicinskih profesionalaca.