Članovi multidisciplinarnih rehabilitacionih timova Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ učestvuju na 17. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava na Kopaoniku, Srbija od 18. do 21.maja 2017.

Organizator Kongresa je Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, a predstavnici Zavoda na ovom respektabilnom događaju učestvuju kroz mnogobrojne stručne i naučne radove koje putem usmenih i poster prezentacija predstavljaju kolegama iz cijele Everope.

Više informacija o 17. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem pogledajte ovdje.