Na Dječijem odjeljenu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ 2.juni 2017. će biti zapamćen po proslavi „male“ mature, odnosno, završetka osnovne škole našeg drugara Darka Breze.

Darko je u toku pohađanja osnovne škole boravio na rehabilitaciji u Zavodu gdje je imao podršku cjelokupnog multidisciplinarnog rehabilitacionog tima.

Poslednjih nekoliko godina, učionicu smještenu u Zavodu, Darko je zamijenio učionicom u OŠ „Borisav Stanković“ gdje je imao priliku da upozna više drugara i sa njima podjeli đačke radosti.

Proslavi „male“ mature koju za Darka organizuje  Zavod „Dr Miroslav Zotović“ danas su prisustvovali prijatelji Zavoda među kojima su predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Grada Banja Luka, predsavnici institucija, nevladinih organizacija, njegovi nastavnici i drugari iz razreda.

Bilo je tu časti i poklona, pjesme i plesa sa kojima ispraćamo Darka u svijet tinejdžera nadajući se da smo mu ostavili u sjećanju puno lijepih uspomena i vjerujući da zna da ima iskrene prijatelje.