U periodu od 20-22.06.2017.god. u Zavodu je održan trening  za medicinske sestre i ljekare iz oblasti zbrinjavanja rana i upotrebe vlažnih pokrivača.

Predavač, Christian Pogats, stručnjak i produkt specijalista kompanije Molnlycke iz Švedske održao je trodnevni trening na kojem se govorilo uopšteno o koži, tretmanu i cijeljenju rana, eksudatu, toaleti rane i higijeni ruku. Drugi dan je bio posvećen modernim prekrivačima,  Molnlycke specifičnoj SAFETACK tehnologiji i zbrinjavanju i prevenciji dekubitusa. Tema trećeg dana bili su venski ulkusi i dijabetesno stopalo.

Teorija je bila praćena i praktičnim dijelom koji se odvijao u previjalištu. Učesnici edukacije su ljekari i sestre Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ koji se u svom radu najviše susreću sa ovim problemima.

„Nadamo se da će nam nova znanja koja smo prikupili pomoći da ubuduće pacijente sa ranama zbrinjavamo na jednostavniji  i, za njih, komforniji način“, istakla je dr Jelena Nikolić Pucar, jedna od učesnica ovog treninga.