Zavod „Dr Miroslav Zotović“ u saradnji sa „Resursnim centrom za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske“ organizovao je edukacija na temu „Kardio – pulmonalne reanimacije“ na kojoj su učestvovali medicinske sestre i ljekari Zavoda.

Članovi „Resursnog centra“ edukatori Zoran Ninić, dipl.medicinar zdravstvene njege i HTM instruktor i Darko Milanović, dipl. medicinar zdravstvene njege, BLS+AED instruktor i ALS instruktor, održali su predavanja na kojima su obučili učesnike za pružanje osnovne i napredne životne potpore. Učesnici su, podijeljeni u dvije grupe, imali priliku da teoretska predavanja primjene i praktično.

„Ovakve edukacije su od velikog značaja za sve nas. Najbrže i najbolje možemo pomoći pacijentu samo uz adekvatnu obuku“, izjavila je Tatjana Ivanković Zrnić, medicinska sestra u Zavodu i jedan od učesnika obuke.  

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je zagovarač kontinuirane medicinske edukacije svih profila zdravstvenih radnika te će se saradnja sa „Resursnim centrom“ nastaviti kroz ovakva i slična predavanja.