U periodu od 5-10. juna 2017. godine, dr Mladen Pešta, specijalizant Zavoda “Dr Miroslav Zotović” boravio je na Institutu za rehabilitaciju „Santo Stefano“ u Porto Potenza Picena, Italija gdje je učestvovao u  Prvoj Evropskoj ljetnoj školi robotičke rehabilitacije (1° European Robotic Rehabilitation Summer School- R²S²).

Događaj je organizovan od strane posebnog Naučnog odbora za robotiku i nove tehnologije Evropskog udruženja fizijatara (ESPRM) sa osnovnim ciljem razmjene informacija i edukovanja ljekara o upotrebi novih tehnologija u rehabilitaciji.

Program Prve škole robotičke rehabilitacije je razvijen u okviru teorijskog znanja i pristupa zasnovanog na dokazima u vezi sa rastućim kliničkim iskustvima koji su realizovali svi specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije širom Evrope.

U sklopu kontinuirane medicinske edukacije, dr Pešta je prezentovao svoja iskustva kolegama u Zavodu i predstavio mogućnosti upotrebe robotike i novih tehnologija u rehabilitaciji.