Zavod “Dr Miroslav Zotović“ se i ove godine, simbolično pridružuje obilježavanju 5. septembra – Međunarodnog dana povreda kičmene moždine, koji se obilježava u organizaciji Međunarodnog društva za spinalne povrede (ISCoS) sa ciljem podizanja svijesti šire javnosti o važnosti stvaranja preduslova za uključivanje osoba sa invaliditetom u svakodnevni život zajednica, ali i da se osigura veći uspjeh preventivnih programa.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja 5.septembra je parola: YES, WE CAN! (DA, MI MOŽEMO!)

U okviru Odjeljenja na neurorehabilitaciju, u Zavodu se provodi rehabilitacija i habilitacija pacijenata sa povredama kičmene moždine.  Stalnim naporima našeg multidisciplinarnog rehabilitacionog tima nastojimo pružiti vrhunsku rehabilitaciju pacijentima sa povredom kičmene moždine koja obuhvata sveobuhvatne metode fizikalne terapije uz psihološku podršku, procjenu i adaptaciju invalidskih kolica, kao i savjetovanje i obuku za što samostalniji život osoba koje su pretrpjele ovakvu vrstu povrede.

Kroz radnu terapiju u Zavodu se provodi obuka pacijenata aktivnostima samostalnog života u posebno prilagođenom prostoru koji simulira arhitektonski prilagođen stan. Ovdje pacijenti uče kako da prilagode sopstveni životni prostor i kako da u njemu funkcionišu.