Predavanje “Sadašnji trenutak spinalne hirurgije” održano je juče u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.

Na ovu temu govorio je dr Christian Vasile, ortopedski hirurg iz Bolnice Metropole Savoie Chambery iz Francuske. Predavanje i diskusija su bili vezani za novine u hirurgiji kičmenog stuba (spinalna hirurgija) i edukacije ortopeda u ovoj oblasti.