U petak i subotu, 20. i 21. oktobra,  održana je Međunarodna konferencija iz protetike i ortotike koju su zajedno organizovali Human Study e.V. i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Bosna i Hercegovina, uz podršku Vlade Njemačke (SEQUA GGMBG).

Cilj konferencije bio je postavljanje standarda u edukaciji u oblasti protetike i ortotike prema ISPO-u kao i predstavljanje savremenih trendova u protetičkoj rehabilitaciji i ortotici, prvenstveno u rehabilitaciji djece sa deformitetima kičmenog stuba (skolioze).

Predavači na konferenciji bili su stručnjaci iz raznih oblasti koje se tiču protetike i ortotike: Youssef M. Salam (CPO, SAD), Michael Rexing (P&O Meister, Njemačka), Eldar Husanović (Human Study e.V.)dr Miloš Opačić (ISPO kategorija I, Hrvatska), Romano Špoljarec (ISPO kategorija I, Hrvatska),  Nikola Jevtić (Schroth instruktor, Srbija), dr Snježana Novaković Bursać (ZFMR „Dr Miroslav Zotović“, BiH), dr Aleksandar Gajić (ZFMR „Dr Miroslav Zotović“, BiH).

Napredak medicine i tehnike, posebno dugogodišnji rad u struci, za zaposlene u oblasti protetike i ortotike zahtijeva adekvatnu edukaciju prema svjetskim standardima. Iako relativno mlada struka, kroz godine, suočena je sa nizom izazova u svakodnevnom radu. Praćenje i primjena novih savremenih tehnoloških dostignuća zadaća je dobro edukovanog stručnjaka, ali i važan faktor u napretku struke.