Svjetski dan dijabetesa se obilježava 14. novembara, a tema ovogodišnje kampanje je „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost“. Ovogodišnja kampanja ima za cilj da skrene pažnju na činjenicu da preko 199 miliona žena u svijetu boluje od dijabetesa, pri čemu nemaju pristup odgovarajućim zdravstvenim uslugama.

S obzirom na temu ovogodišnje kampanje, IDF (International Diabetes Federatin) ove godine posebno naglašava neophodnost poboljšanja dostupnosti skrininga, zdravstvene njege i edukacije kako bi se postigli pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dijete.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ se i ove godine pridružuje kampanji u povodu Svjetskog dana dijabetesa kako bi se promovisala važnost da sve žene sa rizikom od dijabetesa imaju ujednačen pristup lijekovima i medicinskim tehnologijama, kao i edukaciji, informacijama i svemu što može doprinijeti optimalnim ishodima života sa dijabetesom iili jačanju njihovih sposobnosti da utiču na prevenciju oboljevanja od dijabetesa.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ se već godinama intenzivno bavi liječenjem i rehabilitacijom pacijenata sa komplikacijama dijabetesa na donjim ekstremitetima i razvija programe primarne i sekundarne prevencije dijabetesnog stopala.

 

Pacijentima i pacijentkinjama su u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ na raspolaganju terapijske metode usklađene sa preporukama Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo: 

  • fizikalna terapija (terapijske vježbe, treadmil traku, vakumkompresivnu terapiju, karboterapiju, galvanske kupke, magnetoterapiju, fototerapiju, radnu terapiju);
  • medikamentozna terapiju (uz konsultaciju kliničkog farmaceuta i interniste): antibiotska terapija, terapija za liječenje hroničnog bola, tretman hroničnih rana (vlažnim pokrivačima);
  • edukacija pacijenata o ishrani i njezi dijabetesnog stopala (u cilju daljeg sprječavanja komplikacija dijabetesa)
  • psihosocijalna podrška i
  • hiperbarična oksigenoterapija.

U dijagnostičke svrhe za pacijente/kinje oboljele od dijabetesa koristimo: 6-minutni test hoda, mjerenje klaudikacione distance, mjerenje dopler indeksa (AB indeksi), EMNG, ultrazvučni pregled krvnih sudova, transkutana oksimetrija i mjerenje tkivnog protoka.

Uravnotežena ishrana i fizička aktivnost su osnovne mjere koje svako od nas može poduzeti u prevenciji oboljevanja od dijabetesa. Ako je do oboljenja već došlo, uz pomoć lijekova, a uz uravnoteženu ishranu i fizičku aktivnost šećer u krvi držimo pod kontrolom i tako utičemo na sprečavanje komplikacija dijabetesa.