U petak, 17. novembra 2017.  godine, u Upravi za policijsku obuku održana je radionica “Pomoć osobama sa invaliditetom“ za kadete koju su organizovali i realizovali fizio i radni terapeuti Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović“. Učešće u radionici uzeli su kadeti XIX klase Policijske akademije i studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka.

Naime, u skladu sa iskustvima policijskih službenika na terenu identifikovana je potreba za  usvajanjem specifičnih znanja i vještina za pomoć osobama sa invaliditetom koja koriste invalidska kolica za kretanje. Cilj radionice je da se kadeti upoznaju sa osnovnim tehnikama koje su neophodne za pomoć osobama koje koriste invalidska kolica. Zadaci radionice su: upoznavanje sa invalidskim kolicima kao sredstvom za kretanje, obuka korištenja invalidskih kolica na obostranu mjeru zaštite, pomoć prilikom transfera i transporta i savladavanje arhitektonskih barijera.