Katedra za Hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Banja Luci, Udruženje ortopeda RS i Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju Zavoda “Dr Miroslav Zotović” organizovali su, od 23. do 25. novembra 2017. godine, kontinuiranu edukaciju pod nazivom “Muskuloskeletni ultrazvuk u ortopediji”.

Program ove kontinuirane edukacije osmišljen je tako da edukuje polaznike osnovnim elementima ultrasonografske fizike i tehničkim karakteristikama ultrasonografske opreme koja se koristi u kliničkoj praksi muskuloskeletnog sistema (MSUS).