Tradicionalna dječija priredba povodom praznika Svetog Nikole, održana je danas u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Djeca koja borave na Dječijem odjeljenju Zavoda, u sklopu svog rehabilitacionog programa, pripremila su priredbu kojom su se zahvalili predstavnicima ministarstava, Grada, institucija i organizacija sa kojima Zavod sarađuje tokom cijele godine i dobija podršku u svom nastojanju da djeci pruži što kvalitetnije uslove liječenja.

Na Dječijem odjeljenju u svakom trenutku u rehabilitacioni proces je uključeno oko 150 djece, svih uzrasta, sa različitim dijagnozama. Neki od njih terapiju provode stacionarno, neki ambulantno ili kroz dnevnu bolnicu. Svako dijete koje dođe kod nas nalazi se u centru pažnje našeg multidisciplinarnog rehabilitacionog tima koji predvodi ljekar – fizijatar, a koji uključuje stručnjake različitih profila kao što su: fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholozi, logopedi, socijalni radnici i medicinski tehničari.

Mnogobrojni gosti, su uživali u avanturama Snježane i sedam patuljaka, doživljajima dječijih junaka i šaljivim skečevima. Muzički dio priredbe izvodio je dječiji hor Osnovne škole “Borisav Stanković” zajedno sa djecom iz Zavoda “Dr Miroslav Zotović”.

Gosti su, kao i svake godine, ispod jelke ostavili mnogobroje poklone koji su izmamili dječije oduševljenje, a da im ovaj dan ostane u dugom sjećanju pobrinuo se Djed Mraz koji ih je, nakon predstave,  čekao u igraonici.