Danas, 8.01.2018. godine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” na lokaciji Slatina predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i direktor Zavoda prim. dr Goran Talić, presjecanjem svečane vrpce, otvorili su novoizgrađeni smještajni kompleks sa terapijskim centrom u  kojem će biti smješteno Odjeljenje za rehabilitaciju i balenologiju.

Novi objekat ukupne površine približno 9000 m² predstavlja još jedan iskorak Zavoda “Dr Miroslav Zotović” ka visokom standardu kvalitetu usluga iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije uz korištenje prirodnih faktora liječenja – termomoneralne vode i peloida (ljekovto blato).

U okviru 4 moderna paviljona se nalaze: smještajni kompleksa sa 192 kreveta raspoređena u 80 dvokrevetnih soba i 16 apartmana, restoran, savremeni terapijski centar, rekreativna zona koja sadrži teretanu, bazen, prostore za masažu i 2 saune.  Sastavni dio novoizgrađenog kompleksa čine i kafe-slastičana i konferencijska sala. 

Investiciju vrijednu 25.778.000 KM Zavod “Dr Miroslav Zotović” finansira iz sopstvenih prihoda s ciljem da infrastrukturom, opremom, korištenjem prirodnih ljekovitih faktora i najvažnije kvalitetnim medicinskim timovima, održi poziciju vodeće ustanove u regionu za rehabilitacijsku medicinu, ortopedsku hirurgiju i baromedicinu.   

Novi kapaciteti omogućuju timovima Zavoda  da odogovorno i stručno razvijaju i programe očuvanja zdravlja i prevencije bolesti te razvoj usluga iz domena zdravstvenog turizma za šta na lokaciji Slatina postoje idealni uslovi.