Ljekari sa Odjeljenja za ortopedsku hirurgiju, dr Petar Cvijić i dr Bojan Miholjčić, boravili su na postdiplomskoj obuci prve kategorije, koja se održala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 10.02.2018. godine. Tema obuke, koja se održava po treći put, bila je “Članak, čičak, zaglavak, zglob, kičica, knjuk ili njegovo veličanstvo gležanj”.

Ovaj put se, pored patoloških procesa u regiji skočnog zgloba, govorilo i o liječenju oboljenja i povreda u području stopala.

Predavači na obuci bili su eminentni stručnjaci iz Hrvatske, a stečeno znanje će biti višestruko korisno, s obzirom da se navedena patologija veoma često sreće tokom rada u ortopedskoj ambulanti.