Poštovani korisnici usluga Zavoda, obavještavamo vas da je od 13.02.2018. godine moguće uraditi ultrazvučni pregled dječijih kukova na uputnicu pedijatra ili drugog nadležnog doktora. Bez uputnice, cijena ultrazvučnog pregleda je 15, 00 KM.