Problem koji pogađa žene, a o kojem se ćuti.

Protokol rehabilitacije pacijenata sa stres inkontinencijom u Zavodu „dr Miroslav Zotović“ je predstavljen je 8. i 9. marta na obje lokacije Zavoda (Trapisti i Slatina),  a u okviru redovnog programa interne edukacije koja je akreditovana od strane Savjeta za zdravlje pri resornom Ministarstvu.

Dr Tatjana Boškić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i psiholog Olja Haneš predstavile su kolegama Protokol koji obuhvata dijagnostiku, higijensko-dijetetski režim, vježbe za jačanje mišića karličnog dna, elektrostimulaciju odnosno  magnetostimulaciju mišića  karličnog dna.

Edukacija i psihološka podrška pacijentima je izuzetno bitna jer inkontinencija predstavlja značajan psihološki i socijalni problem koji utiče na kvalitet života osobe koja se sa istom suočava.

U sklopu protokola za tretman stres inkontinencije u Zavod „Dr Miroslav Zotović“ se primjenjuje metoda magnetne stimulacije (Magneto Stym), koja se uspješno primjenjuje i u velikim evropskim  središtima za tretman inkontinencije, a od prošle godine je dostupna i građanima Republike Srpske, BiH.

Terapija je bezbolna, tj. riječ je o neinvazivnoj magnetnoj stimulaciji mišića karlice, posebno mišića mokraćne bešike i mokraćne cijevi, radi jačanja slabih mišića i obnavljanja neuromuskularne kontrole. Magnetostym terapija popravlja stepen postojeće inkontinencije i prevenira pojavu inkontinencije.