Članice psihosocijalnog tima Dječijeg odjeljenja Zavoda „Dr Miroslav Zotović” uspješno su završile edukaciju „Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju“ održanoj u Zagrebu u periodu od 23.02. do 25.02. i od 10.03. do 11.03. 2018. godine.

Ova edukacija namijenjena je stručnjacima koji se u svom radu susreću sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju i omogućiće im da lakše razumiju unutrašnji svijet djeteta, upoznaju različite pristupe korištenja terapeutske igre kao elementa psihosocijalnog dijela rehabilitacije djeteta s teškoćama u razvoju te unaprijediti njihov svakodnevni rad sa djecom.

Sa novima znanjima i certifikatima iz Zagreba u Zavod su se vratile: Renata Panić – vaspitačica, Bojana Bodroža- psiholog i Tamara Zrnić – psiholog.