U subotu, 10.03.2018. godine u Zagrebu, u KBC Rebro održana je edukacija zdravstvenih radnika iz oblasti sterilizacije od strane Hrvatske udruge medicinske sterilizacije.

Na skupu je bilo 200 učesnika među kojima 17 medicinskih sestara – tehničara iz Zavoda “Dr Miroslav Zotović”, prvenstveno zaposlenih u operacionom bloku Zavoda i previjalištima.

Cilj odlaska na seminar bio je upoznavanje sa novim smjernicama iz oblasti organizacije rada, edukacije i broja osoblja koji prate put medicinskih instrumenata do krajnjeg korisnika, aparature, prostornog rasporeda kao i svih ostalih segmenata neophodnih za funkcionisanje ove izuzetno bitne organizacione jedinice.

Neki od zapaženijih predavača na seminaru bile su mr sc. dr Vlatka Turčić, predsjednica Hrvatske udruge medicinske sterilizacije i dipl.med.sestra Željka Brodarec, glavna sestra centralne sterilizacije KBC Rebro.