U četvrtak 15.3.2018. na Dječijem odjeljenju u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ održana je kreativna radionica u saradnji sa Asocijacijom za vizuelne umjetnosti „Fenix Art“.

U radionici pod nazivom ”Moja okolina i moje stvaralaštvo” učestvovalo je 19 djece koja borave u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ i koja su zajedno sa članovima psihosocijalnog tima Dječijeg odjeljenja i animatorima iz Asocijacije „Fenix Art“ od materijala za modeliranje i kolaža izrađivali predmete i oblike iz svoje okoline koji će poslužiti u stvaranju dječijeg animiranog filma. Animirani filmovi nastali iz ove i drugih radionica sa djecom imaju za cilj da pozitivno utiču na podizanje svijesti ljudi o kreativnosti, mogućnostima ali i potrebama djece sa smetnjama u razvoju.