Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka bio je danas, 14.04.2018. godine, organizator i domaćin stručnog skupa pod nazivom Polineuropatije – savremeni pristup u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji.

Predavači su bili eksperti u oblasti polineuropatija iz Kliničkog centra Srbije, Univerzitetskog kliničkog centra RS, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Zavoda “Dr Miroslav Zotović”. 

Oko 50 učesnika ovog stručnog skupa imali su priliku da čuju vrhunska predavanja na temu dijabetesnih polineuropatija,  eletromioneurografskog nalaza kod neuropatija, primjene ultrazvuka u dijagnostici polineuropatija te Guillain-Barre-ovog sindroma.

Posebno zapaženo predavanje na temu Bolna dijabetesna nueropatija – patogenetski mehanizmi i liječenje imala je prof. dr  Zorica Stević sa Klinike za neurologiju, Kliničkog centra Srbije.