Tim Zavoda kojeg su činili mr sc. dr Snježana Novaković Bursać, prim. dr Aleksandar Gajić, dr Jelena Nikolić Pucar i dipl. med. sestra Dijana Kojić su u periodu od 9. do 11. maja 2018. godine prisustvovali kongresu Evropskog udruženja za tretman rane (European Wound Management Association – EWMA) održanom u Krakovu, Poljska.

Kongres je okupio preko 35000 učesnika iz cijelog svijeta i bio je prilika da se razmjene i usvoje mnogobrojne informacije o tretmanu hroničnih rana, kao i da se razgledaju tehnička dostignuća o ovoj oblasti – od vrhunske dijagnostičke opreme do novih pokrivača za rane i antiseptika.

Kongres EWMA je bio prilika da se okupe predstavnici zemalja Istočne i Jugoistočne Evrope, polaznici specijalizovanog kursa za trenere u oblasti dijabetesnog stopala (Train-the-Foot Trainers Course) koji je prije tri godine održan na Bledu, predstave rezultate rada i prodiskutuju moguće pravce budućih aktivnosti na polju prevencije i tretmana dijabetesnog stopala.

Tim Zavoda je imao zapaženu prezentaciju postignutih rezultata i nastaviće da djeluje kao dio mreže Međunarodne organizacije za dijabetesno stopalo (D-foot international) sa ciljem podizanja kvaliteta prevencije i liječenja komplikacija dijabetesa na donjim ekstremitetima i u našoj zemlji.