Specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ bili su izlagači na Stručnom sastanku na temu „Dijagnostika i rehabilitacija reumatoloških bolesnika“ koji je Udruženje fizijatara RS organizovalo 11.5.2018. godine u Slatini.

Stručna dostignuća i iskustva u radu u Zavodu „dr Miroslav Zotović“ predstavile su Doc. dr sci. med. Prim dr Tatjana Nožica Radulović govoreći o rehabilitaciju reumatoloških pacijenta i Dr Sandra Grubiša Vujasinović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – reumatolog koja je učesnicima stručnog skupa predstavila rad na temu „Ultrazvuk muskuloskeletnih struktura u reumatologiji“.

Dr Vujasinović Grubiša je naglasak stavila na ultrazvuk mekih tkiva kao dijagnostičku proceduru koja se poslednjih godine značajno upotrebljava u reumatologiji i srodnim granama medicine, a koju pacijenti mogu da dobiju u Zavodu „dr Miroslav Zotović“ na savremenim aparatima visoke rezolucije koji omogućavaju zadovoljavajući nivo vizualizacije struktura vezivnog tkiva. Ovom bezbolnom, neinvazivnom dijagnostičkom metodom se pregledaju strukture mišićno-koštanog sistema odnosno mišići, zglobovi, tetive, burze, ligamenti.

Pregledom se može uočiti izljev (npr. kod upalnog reumatizma) ili pojava „erozija“ na kostima kod sumnje na reumatoidni artritis prije radiološki verifikovanih promjena vezanih za ovo oboljenje. UZ pregledom se uočavaju i upalne promjene tetiva i burzi kod vanzglobnog reumatizma.

Pored izlagača iz Zavoda „dr Miroslav Zotović“ izlagači na stručnom sastanku su bili Prof. Dr Nada Vujasinović Stupar iz Instituta za reumatologiju Beograd i Dr sci. med. dr Slavica Pavlov – Dolijanović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.