Na licitaciji imovine Banke Srpske u stečaju koja je održana 28. maja 2018. godine Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović“ je kupio Banjsko rekreativni centar Srpske Toplice (Šeher) po minimalno postavljenoj  cijeni od 1.086.000,00 KM.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ se, imajući podršku Vlade Republike Srpske, odlučio za ovaj poslovni potez u obavezi da nastavi prethodnu djelatnost, i u namjeri da razvija programe prevencije bolesti, promocije zdravlja i usluge zdravstvenog turizma, te da kroz navedene djelatnosti vrati na korištenje građanima Grada Banjaluke, Republike Srpske i gostima ovu prirodnu dragocjenost. 

Sve dalje aktivnosti koje se tiču rekonstrukcije, uređenja i stavljanja u funkciju Zavod će raditi u dogovoru sa Vladom Republike Srpske i Gradom Banja Luka, odnosno sa nadležnim institucijama.