Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ na svojoj lokaciju u Banji Slatina, domaćin je 2. Konferencije Udruženja za protetiku i ortotiku – ISPO u Bosni i Hercegovini koje se održava 1. i 2. juna 2018. godine.

Predavači na Konferenciji su priznati stručnjaci iz vodećih ustanova za rehabilitaciju iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, koji su ujedno i predsjednici ili istaknuti članovi udruženja za protetiku i ortotiku u svojim zemljama.

Kroz niz stručnih predavanja i diskusije učesnika o novim dostignućima u sve aktuelnijoj temi izrade i korištenja ortopedskih pomagala u rehabilitaciji pacijenata i njihovom osposobljavanju za samostalan život, u dva dana Konferencije dat je doprinos ovoj važnoj temi na kojoj se susreću medicinska nauka, ortopedska tehnika i kvalitet života osoba sa invaliditetom.

U radu Konferencije učestvuje oko 100 učesnika, različitih profila jer je i sama oblast protetike i ortotike interdisciplinarna.

U okviru Konferencije, održava se i radionica „Klinička procjena djece sa skoliozom“, pod vođstvom stručnog tima Dječjeg odjeljenja, a sa ciljem ujednačavanja stručnih stavova u dijagnostici i tretmanu djece sa skoliozom.

Sjedište Udruženja za protetiku i ortotiku u Bosni i Hercegovini se nalazi pri Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ i Konferencija je bila prilika za omasovljenje članstva i planiranje rada u budućnosti.