U petak, 1. juna 2018. godine za članove multidisciplinarnog rehabilitacionog tima Dječijeg odjeljenja Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ završena je stručna edukacija pod nazivom Senzorna integracija prema Ayers® u pedagogiji/SIAT® pod vodstvom spec. kliničke psihologije, Ive Papić.

Edukaciju, koja je započela u maju 2017. godine i sadržala je tri modula, uspješno je završilo 8 članova tima iz Zavoda- 2 psihologa, 1 vaspitač, 3 radna terapeuta i 2 fizioterapeuta.  

Tokom usavršavanja polaznici su stekli znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije bazirana na aktuelnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja. Dobili su znanja kojima će moći efikasno pomagati djeci s teškoćama senzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.

Od 2011. godine u Zavodu se primjenjuje tretman senzorne integracije u cilju bolje prerade i organizacije čulne percepcije što dalje utiče na razvoj bolje organizacije ponašanja, bolje samokontrole, razvijanja samoinicijative u interakciji, jačanje samopouzdanja i slično, a od 2014. postoji i potpuno opremljena soba za senzornu integraciju.