U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ 20. i 21. juna 2018. održava se dvodnevna radionica za medicinske sestre/tehničare pod nazivom „Moderan tretman akutnih i hroničnih rana“. Organizator edukacije koju pohađa 19 medicinskih sestara i tehničara iz svih medicinskih organizacionih jedinica Zavoda je kompanija Lohmann & Rauscher.

Učesnici edukacije u toku dva prolaze teorijski i praktični dio programa edukacije, a u okviru kojeg će usvojiti znanja i vještine korištenja modernih vlažnih pokrivača za tretman akutnih i hroničnih rana.