U cilju unapređenja i proširenja usluga, u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ na lokaciji Slatina, od 20. avgusta uvodi se Kapilaroskopija  nova dijagnostička metoda za pacijente sa reumatološkim oboljenjima, koju će provoditi dr Sandra Grubiša-Vujasinović, spec. fizijatar – reumatolog.

Kapilaroskopija je jednostavna, sigurna i bezbolna metoda prikaza morfološke strukture kapilara ležišta noktiju, kod osoba sa već utvrđenom sistemskom upalnom reumatskom bolešću ili sa sumnjom na istu. Ona ima značaj u ranom otkrivanju sistemskih bolesti vezivnog tkiva jer omogućava da se na temelju izgleda kapilarnih petlji uoče razlike između urednih kapilara (kod zdravih osoba) i izmijenjenih kapilara (kod osoba sa mikrovaskularnim poremećajima).

Glavne indikacije za izvođenje kapilaroskopije su brojna reumatološka oboljenja:

  • primarni i sekundarni Raynaud sindrom
  • sistemska skleroza
  • sistemski eritemski lupus
  • dermatomiozitis
  • miješana bolest vezivnog tkiva
  • različiti vaskulitisi.

Zavod “Dr Miroslav Zotović” nabavio je sofisticirani videokapilaroskop koji može postići uvećanje od 100 do čak 1000 puta. Prednost videokapilaroskopije je jednostavnost izvođenja, neinvazivnost, mogućnost snimanja i čuvanja slika te njihova kasnija obrada na posebnim računarskim programima čime se omogućuje upoređivanje prvog i kontrolnih nalaza kapilaroskopije, odnosno procjena progresije promjena.