Na licitaciji imovine JU Gerontološki centar “Slateks” održanoj 21.8.2018. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” je kupio JU Gerontološki centar “Slateks” po minimalno postavljenoj cijeni od 2.200.000 KM.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ se odlučio za ovaj poslovni potez imajući u vidu već postojeće kapacitete i prirodne resurse koji su na raspolaganju u Slatini, kao i potrebe za uslugama zdravstvene zaštite i zdravstvene njege stanovništva.

Zavod “Dr Miroslav Zotović” će ispoštovati obaveze koje su definisane procesom javne licitacije, a koje se odnose na nastavak djelatnosti ustanove.

Sve dalje aktivnosti koje se tiču stavljanja u funkciju  Centra “Slateks” Zavod „Dr Miroslav Zotović“  će raditi u dogovoru sa nadležnim institucijama Vlade RS.