Predstavnici Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka danas su posjetili Opštu bolnicu Prijedor gdje su sa kolegama internistima i pulmolozima razmijenili informacije i iskustva o razvoju pulmološte rehabilitacije u Republici Srpskoj. 
Tim za pulmološku rehabilitaciju od početka godine funkcioniše i na lokaciji Zavoda u Slatini, gdje prirodni resursi doprinose idealnim uslovima za rehabilitaciju pulmoloških pacijenata.

 Stručni i radni sastanak doktora obje ustanove će doprinijeti boljoj dostupnosti usluge pulmološkim pacijentiima, kao i ujednačavanju stavova u kliničkoj proceni i praćenju rezultata liječenja i rehabilitacije. 
Više informacija o pulmološkoj rehabilitaciju u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ pogledajte na linku https://zotovicbl.com/…/rehabili…/pulmoloska-rehabilitacija/.