Multidisciplinarni tim Dječijeg odjeljenja Zavoda “Dr Miroslav Zotović” tradicionalno je prisustvovao Ljetnoj akademiji koju organizuje Akademija za razvojnu rehabilitaciju iz Zagreba. Ovogodišnja 21. Ljetna akademija održana je od 27.08.2018. – 29.08.2018.  u Zadru. 

Tema stručnog usavršavanja bila je Diskinetska cerebralna paraliza, a predavači i voditelji  su bili doc. dr. sc. Els Ortibus, neuropedijatar i doc. dr. sc. Elegast Monbaliu, fizioterapeut iz Belgije. Tokom usavršavanja je predstavljena Skala za procjenu diskinetske cerebralne paralize.