Centar za baromedicinu i tretman hroničnih rana Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ organizuje Međunarodnu konferenciju Baromedicina  danas, koja se održava 17. i 18. oktobra 2018. u Kongresnoj dvorani Banje Slatina kod Banjaluke.

Program Konferencije možete preuzeti ovdje.