U Zavodu ” Dr Miroslav Zotović” je u punoj funkciji novi savremeni DXA aparat za mjerenje gustine kosti (Hologic Horizon A) koji omogućava:

  • 1. mjerenje minimalne gustine kosti (BMD) donjeg dijela kičme, kukova i donjeg dijela podlaktice – zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze i procjene rizika za prelom (kuka i kičme).
  • 2. snimanje cijele kičme u bočnom položaju kod sumnje na prelom pršljena
  • 3. procjenu kvaliteta kosti i identifikaciju osoba sa visokim rizikom za osteoporotični prelom
  • 4. mjerenje gustine kosti kod djece svih uzrasta
  • 5. procjenu vjerovatnoće 10-godišnjeg rizika za prelom kuka i velikih preloma (kičma, ručni zglob, nadlaktica) – FRAX index
  • 6. mjerenje masnog tkiva

DXA osteodenzitometrija je brza, neinvazivna, komforna metoda s minimumom zračenja i visokom preciznošću.