Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,,Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka na inicijativu Uprave za policijsku obuku već petu godinu za redom organizuje praktično-edukativnu radionicu pod nazivom ,,Pomoć osobama sa invaliditetom“.

Cilj radionice je da se kadeti XX klase upoznaju sa  invalidskim kolicima, praktično obuče za korištenje i upravljanje invalidskim kolicima, izvođenju transfera na obostranu mjeru zaštite i savladavanje arhitektonskih barijera. Jednočasovnu radionicu su vodili radni terapeuti i fizioterapeuti Dječijeg odjeljenja.

Zavod kao institucija je spremna da pruži pomoć institicijama i javnim servisima u sticanju prakričnih znanja, kako bi građani Republike Srpske koji koriste invalidska kolica dobili kvalitetniju uslugu u zajednici.