Povodom obilježavanja Međunarodnog dana dijabetesa, u četvrtak 15.11.2018. u 12:00 časova u ambulanti porodične medicine u Lazarevu, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović“ i Dom zdravlja u Banjaluci organizovali su zajedničku akciju pregleda i edukacije pacijenata oboljelih od dijabetesa o njezi stopala i prevenciji nastanka komplikacija dijabetesa na stopalu.


Tim Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, kojeg čine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i viša medicinska sestra-edukator, pregledali su 2 grupe pacijenata i održali edukaciju o tome  kako da, sami i uz pomoć članova svojih porodica, pregledaju svoja stopala, te kako da ih njeguju i na taj način preveniraju ili na vrijeme uoče promjene na stopalima koje mogu dovesti do težih komplikacija. Pacijenti je podijeljenja brošura „Čuvajte svoja stopala“, a dobili su „Priručnik za oboljele od dijabetesa“.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana dijabetesa posebnu pažnju želimo da skrenemo na važnost prevencije i tretmana komplikacija na stopalu uzrokovanih dijabetesom.
Blagovremenim preventivnim djelovanjem možemo spriječiti do 85% amputacija koje su najteži ishod komplikacija koje se javljaju kao posljedica dijabetesa.

Komplikacije dijabetesa su krupan i rastući javnozdravstveni problem, a prema podacima međunarodne organizacije koja se bavi prevencijom komplikacija dijabetesa na stopalima „D-Foot International“ svakih 20 sekundi, u svijetu, jedno stopalo bude amputirano uslijed nastalih komplikacija povezanih sa dijabetesom. Jednoj od četiri osobe oboljeloj od dijabetesa, koje imaju gubitak osjeta na stopalima, tokom vremena biva amputirana noga.

U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ komplikacijama dijabetesa na stopalu se bavi multidisciplinarni stručni tim koji je dio Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo.