Već tradicionalni stručni skup „Pulmološka rehabilitacija’’ održaće se 22. i 23. novembra 2018. godine u Kongresnoj dvorani u Slatini, u organizaciji Zavoda “Dr Miroslav Zotović”.

Stručni pulmološki skup se održava svake godine kako bi se stručnjacima iz ove oblasti pružila prilika da razmijene iskustva i nova saznanja u oblasti pulmološke rehabilitacije.

Ovdje možete preuzeti konačan Program stručnog skupa i kao i Informativni letak o Pulmološkoj rehabilitaciji u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.