Pomoćnik direktora Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ mr sc. dr Snježana Novaković Bursać je proteklog vikenda prisustvovala Samitu Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo, D-Foot International kao zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine.
Samit je održan od 16-18. novembra, u Madridu i okupio je nacionalne predstavnike svih država članica i eksperte iz oblasti dijabetesnog stopala. Tokom samita održana je i Generalna skupština na kojoj je izabran novi predsjednik D-Foot International, Hose Luis Lazaro Martinez, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Madridu.
D-Foot International, neprofitna i nezavisna organizacija koja broji 188 članova iz 170 država, promoviše prevenciju razvoja komplikacija dijabetesa na donjim ekstremitetima i tretman dijabetesnog stopala u skladu sa naučnim dokazima. Trenutno se širom svijeta svakih 20 sekundi desi amputacija na donjim ekstremitetima usljed komplikacija dijabetesa, a ključni cilj organizacije je da se smanji ovaj broj.
U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ radi multidisciplinarni stručni tim koji se bavi komplikacijama dijabetesa na stopalu te je članstvo u Međunarodnoj radnoj grupi za dijabetesno stopalo od velikog značaja za Zavod.

“D-Foot International nas je prepoznao kao stručnjake u ovoj oblasti i zbog toga smo u mogućnosti da pratimo najnovija dešavanja i pacijentima obezbijedimo njegu kakva se pruža u cijelom svijetu”, izjavila je dr Novaković Bursać.