Dr sc. med. Dragana Bojinović Rodić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” osvojila je nagradu na Dr Vodder Academy International Conference 2019 koja je održana 11. i 12. januara u Austriji. Prestižnu nagradu “Dr Vodder / G. Wittlinger 2019” dr sc. med. Bojinović Rodić dobila je za rad pod nazivom: “Efikasnost dekongestivne terapije i intermitentne pneumatske kompresije kod pacijenata sa limfedemom ruke nakon liječenja karcinoma dojke”.

Zavod “Dr Miroslav Zotović je jedina ustanova u regionu sa timom od 2 doktora i 7 fizioteraputa koji posjeduju međunarodni sertifikat Akademije „Dr Vodder“ za provođenje manuelne limfne drenaže, a dr Bojinović Rodić bi trebala postati i sertifikovani instruktor Dr Vodder tehnike.